maska Baner

KOMPETENCJE

Nasz zespół to zaufane grono wieloletnich współpracowników.


Osoby tworzące organizację obecne są na rynku ubezpieczeniowym od początku jego tworzenia się w Polsce, dzięki czemu służymy naszym Klientom rzetelną i szeroką wiedzą. Zbudowana przez ten czas pozycja przekłada się na efektywność w działaniu, co w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym jest kluczowe.
Nasi pracownicy na co dzień angażują się w pracę zespołów roboczych integrujących różne specjalizacje. Zespoły składają się z osób zajmujących się przygotowywaniem oferty, brokerów będących liderami obsługi, brokerów produktowych, asystentów i wreszcie z kadry obsługującej szkody oraz administracji. Na wszystkich etapach uczestniczą nasi radcowie prawni, doradcy podatkowi, integratorzy IT, a także, w zależności od potrzeb, przedstawiciele innych branż, np. z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, technologii informatycznych czy wycen majątkowych. Dzięki szerokiej współpracy nasze usługi są najwyższej jakości.
W odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe potrzeby realizujemy wymagające i nieszablonowe projekty ubezpieczeniowe. Bezustannie aktualizujemy naszą wiedzę i sposób pracy, a znajomość polskiego i międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego pozwala na zajmowanie się najbardziej zaawansowanymi projektami ubezpieczeniowymi.


Podejmujemy stale nowe wyzwania, korzystając z naszej wiedzy
oraz gromadząc kolejne doświadczenia.

Kontakt

Polonica Broker Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 63A, 87-100 Toruń
tel. +48 56 622 46 46
broker@polonicabroker.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS0000293278

Kapitał zakładowy: 85.000 zł
NIP 956 22 10 569
REGON 340371888

Inspektor Ochrony Danych (Michał Kluska): iod@polonicabroker.pl