maska Baner

Broker ubezpieczeniowy

Profesjonalni pośrednicy, jakimi są brokerzy ubezpieczeniowi, działają zawsze wyłącznie w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy, czyli Klienta. Nasza rola to szeroko rozumiane wsparcie na każdym etapie zawierania umowy ubezpieczenia.


Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem, opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeniowe, dobierając najkorzystniejsze rozwiązania. Reprezentujemy Klienta od samych początków tworzenia się potrzeb ubezpieczeniowych – począwszy od konsultacji, analizy ryzyka, opracowania danych, poprzez budowanie koncepcji, negocjacje, zawieranie umów ubezpieczenia, kończąc na administrowaniu i wspieraniu podczas wypełniania przez Ubezpieczyciela obowiązków umownych, jak i prawnych. Nasz aktywny udział na każdym etapie przekłada się na ostateczną długoterminową efektywność kontraktów.


Jesteśmy niezależnymi doradcami i partnerami naszych Klientów.

Kontakt

Polonica Broker Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 63A, 87-100 Toruń
tel. +48 56 622 46 46
broker@polonicabroker.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS0000293278

Kapitał zakładowy: 85.000 zł
NIP 956 22 10 569
REGON 340371888

Inspektor Ochrony Danych (Michał Kluska): iod@polonicabroker.pl