Broker ubezpieczeniowy

Profesjonalni pośrednicy, jakimi są brokerzy ubezpieczeniowi, działają zawsze wyłącznie w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy, czyli Klienta. Nasza rola to szeroko rozumiane wsparcie na każdym etapie zawierania umowy ubezpieczenia.


Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem, opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeniowe, dobierając najkorzystniejsze rozwiązania. Reprezentujemy Klienta od samych początków tworzenia się potrzeb ubezpieczeniowych – począwszy od konsultacji, analizy ryzyka, opracowania danych, poprzez budowanie koncepcji, negocjacje, zawieranie umów ubezpieczenia, kończąc na administrowaniu i wspieraniu podczas wypełniania przez Ubezpieczyciela obowiązków umownych, jak i prawnych. Nasz aktywny udział na każdym etapie przekłada się na ostateczną długoterminową efektywność kontraktów.


Jesteśmy niezależnymi doradcami i partnerami naszych Klientów.

Nasze wartości

Determinacją i zaufaniem budujemy długoletnie partnerskie i stabilne relacje.


Zapewniamy każdemu z naszych Klientów indywidualne podejście do oczekiwań związanych z ubezpieczeniami. Nasza codzienna praca to zarówno nieskomplikowane jednorazowe ubezpieczenia, jak i wielomiesięczne projekty wymagające zaawansowanej wiedzy i organizacji zespołu. Wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań, ponieważ zawsze identyfikujemy się z potrzebami naszych Klientów.
Przejrzysta i nieskomplikowana hierarchia w połączeniu z elastycznością i nowoczesnością rozwiązań to cechy, które wyróżniają nas w branży i pozwalają na sprawną oraz kompaktową obsługę Klientów.
Do każdego projektu wyznaczamy lidera, który korzysta w pełni z doświadczeń całego naszego zespołu.


Każdy Klient jest dla nas ważny, bez względu na rodzaj i skalę działalności.

KOMPETENCJE

Nasz zespół to zaufane grono wieloletnich współpracowników.


Osoby tworzące organizację obecne są na rynku ubezpieczeniowym od początku jego tworzenia się w Polsce, dzięki czemu służymy naszym Klientom rzetelną i szeroką wiedzą. Zbudowana przez ten czas pozycja przekłada się na efektywność w działaniu, co w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym jest kluczowe.
Nasi pracownicy na co dzień angażują się w pracę zespołów roboczych integrujących różne specjalizacje. Zespoły składają się z osób zajmujących się przygotowywaniem oferty, brokerów będących liderami obsługi, brokerów produktowych, asystentów i wreszcie z kadry obsługującej szkody oraz administracji. Na wszystkich etapach uczestniczą nasi radcowie prawni, doradcy podatkowi, integratorzy IT, a także, w zależności od potrzeb, przedstawiciele innych branż, np. z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, technologii informatycznych czy wycen majątkowych. Dzięki szerokiej współpracy nasze usługi są najwyższej jakości.
W odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe potrzeby realizujemy wymagające i nieszablonowe projekty ubezpieczeniowe. Bezustannie aktualizujemy naszą wiedzę i sposób pracy, a znajomość polskiego i międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego pozwala na zajmowanie się najbardziej zaawansowanymi projektami ubezpieczeniowymi.


Podejmujemy stale nowe wyzwania, korzystając z naszej wiedzy
oraz gromadząc kolejne doświadczenia.

Kontakt

Polonica Broker Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 63A, 87-100 Toruń
tel. +48 56 622 46 46
broker@polonicabroker.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS0000293278

Kapitał zakładowy: 85.000 zł
NIP 956 22 10 569
REGON 340371888

Inspektor Ochrony Danych (Michał Kluska): iod@polonicabroker.pl